Terug

Privacy verklaring

Staanofzitten B.V., handelend via www.staanofzitten.nl, gevestigd aan Centurionbaan 70-01, 3769AV te Soesterberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: [email protected]

Staanofzitten B.V. levert ergonomisch kantoormeubilair. Voor het onderhouden van contact met klanten en bezoekers, worden gegevens verzameld en opgeslagen. In deze privacy verklaring staat beschreven op welke manier jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze gegevens gebruikt en opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 02 juni 2020

Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van deze verklaring, dan kun je altijd contact opnemen via het contactformulier op deze website of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Neem je contact met ons op, dan is jouw e-mailadres en naam voldoende. Optioneel kun je hierbij een bedrijfsnaam en/of telefoonnummer opgeven.

Plaats je via de website of via e-mail een bestelling, dan dien je ook jouw adresgegevens op te geven.

Bij het plaatsen van een productbeoordeling dien je jouw naam en e-mailadres in te voeren. Indien je een productbeoordeling plaatst, geef je ons toestemming om jouw naam en de inhoud van de beoordeling op de website te vertonen. Jouw e-mailadres zal nooit op de website worden getoond, maar wordt gebruikt om contact met je op te nemen bij onduidelijkheid over jouw beoordeling.

Staanofzitten B.V. bouwt geen profielen voor advertentiedoeleinden en zal nooit om persoonsgegevens vragen anders dan:

  • Voor- en achternaam
  • Adres + huisnummer
  • Postcode & Woonplaats
  • Land
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Weigeren verstrekken van persoonsgegevens

Staanofzitten B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk voor het tot stand komen of uitvoeren van een overeenkomst waar jij bij betrokken bent. ​De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het leveren en factureren van producten. Jouw telefoonnummer of e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om met je in contact te kunnen treden. Voor levering van producten hebben we het afleveradres nodig. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Staanofzitten B.V. het betreffende product niet leveren.

Waarom worden deze persoonsgegevens verzameld

Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig voor de volgende redenen:

  • Het afhandelen van jouw betaling, versturen van offerte en facturen;
  • Om goederen bij je af te kunnen leveren;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Waar worden deze persoonsgegevens bewaard en beveiligd?

De gegevens die Staanofzitten B.V. verzamelt voor het kunnen leveren van haar producten en diensten worden opgeslagen op met wachtwoord beveiligde media of cloudopslag. Staanofzitten B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Wie heeft inzage in de persoonsgegevens?

Enkel medewerkers van Staanofzitten B.V. hebben toegang tot de verzamelde gegevens.

Met wie worden deze persoonsgegevens gedeeld

Voor het leveren van producten deelt Staanofzitten B.V. persoonsgegevens met transporteurs. De gegevens die worden gedeeld bestaan uit naam, adres en contactgegevens. De transporteurs werken onder strikte instructie en zullen jouw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan het afleveren of ophalen van producten. Jouw gegevens zullen hierbij nooit verkocht worden aan derden.

Periode waarin de persoonsgegevens worden bewaard

Staanofzitten B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je een aankoop van een product hebt gedaan, dan worden de verstrekte gegevens volgens een wettelijke verplichting (7 jaar op dit moment) bewaard.

Bijzondere / gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je het vermoeden hebt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde gegevensverwerking

Staanofzitten B.V. neemt geen geautomatiseerde beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Staanofzitten B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Je kunt ons hiervoor contacten via de contactpagina van deze website of via het e-mailadres dat je bovenaan deze privacy verklaring vind. Let op: om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Staanofzitten B.V.. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Je kunt op elk gewenst moment de toestemming voor het bewaren of verwerken van jouw gegevens intrekken  .​

Autoriteit persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houdt op correcte naleving van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Vergelijk producten Verwijder alle producten

Je kunt maximaal 3 producten vergelijken

Hide compare box
Staanofzitten.nl 9.4 / 10 - 191 Reviews @ Kiyoh
Staanofzitten.nl maakt alleen gebruik van analytische cookies. Natuurlijk ben je vrij om de cookie-instellingen aan te passen. Dit kun je op ieder moment doen via onze privacyverklaring. Manage cookies